EMLAKÇILIKLA İLGİLİ TERİMLER

EMLAK
HARİTA
PAFTA
ARAZİ
ADA
MEVZİİ İMAR PLANI
ARSA (imar parseli)
KOORDİNELİ ÇAP
ROPERLİ KROKİ
İMAR DURUMU
İFRAZ
TEVHİD
KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI
KAT İRTİFAKI
CİNS TASHİHİ
İSKAN
DAİRE
KAT MÜLKİYETİ
AKİT
SATIŞ VADİ
HİSSELİ TAPU
MÜSTAKİL TAPU
DEVRE MÜLK
GECEKONDU
VEKALET
VERASET İLAMI
MİRASIN İNTİKALİ
ŞUFA HAKKI
ŞERH
İPOTEK
HACİZ
TEDBİR
İZALE-İ ŞUYU
İNTİFA HAKKI
KURU MÜLKİYETİ
İRTİFAK HAKKI
KİRALAMA İŞLEMİ
EMLAK BEYANI
VERASET BEYANI
376.DİLEKÇE
TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ